2008/11/06

day56 短信



Jackson, WY-Thermopolis, WY泊
Grand Teton National Park